Εφαρμογές

Σύστημα Ελέγχου και Παρακολούθησης της Θερμοκρασίας

Αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετούνται σε συσκευές που επιτρέπουν την άμεση παρακολούθησης μέσω Διαδικτύου και αναφοράς των επιπέδων της θερμοκρασίας στη frigorific οχήματα και ψυκτικές εγκαταστάσεις. Μηνύματα συναγερμού για κρίσιμες αλλαγές της θερμοκρασίας μπορεί να σταλεί σε πρόσωπα που ορίζονται μέσω του προγράμματος και SMS.

Αποστολή και Σύστημα Διαχείρισης Στόλου για Έτοιμου σκυροδέματος

Το σύστημα επιτρέπει την καταγραφή της διαδικασίας του σχεδιασμού η αποστολή του ετοίμου σκυροδέματος σε εργοτάξια και τα φυτά μέσω του ειδικό λογισμικό διαχείρισης και η συνολική διαδικασία της όλα άμεσα μέσω του Διαδικτύου. Οι καθημερινές λειτουργίες του μίξερ και των αντλιών παρακολουθείται άμεσα.

Σύστημα Διαχείρισης Οχημάτων των Δημόσιων και Αστικών Λεωφορείων Μαζικής Μεταφοράς

Το σύστημα επιτρέπει για τα δημόσια οχήματα μεταφοράς την αυτόματη ανίχνευση, στιςαφίξεις και αναχωρήσεις σε στάσεις λεωφορείων και την υποβολή εκθέσεων εάν έχουν συμμορφωθεί με τα καθορισμένα προγράμματα τους στο τέλος της ημέρας. Η διαδρομή, όλες τις στάσεις στη διαδρομή και τους χρόνους αναχώρησης και άφιξης μπορεί να οριστεί με τη χρήση του ειδικού λογισμικού, καθώς και η διάρκεια της αναμονής και καθυστέρηση σε στάσεις λεωφορείων που έχουν, ελέγχεται άμεσα από το σύστημα.